Diagnostika PROFIBUS

Průmyslová komunikační síť Profibus se stala hojně používanou variantou průmyslové komunikace. Je to hlavně díky jeho robustnosti, vysoké rychlosti přenosu dat a odolnosti vůči silně elektromagneticky zarušených provozech.

Při zakládání nových výrobních procesů, ale také během provozu může dojít k nejrůznějším problémům, které následně vedou k nežádoucím a často drahým poruchám. Chyby v řídícím software dané technologie jsou často považovány za příčiny. Zkušenosti však ukázaly, že většina problémů se vyskytuje v důsledku použití nevhodných typů kabelů, nesprávné instalace datových kabelů, nebo narušené funkce konektorů na jednotlivých stanicích PROFIBUS.

Diagnostika Profibus dokáže Tyto a další příčiny výpadků komunikace odhalit .

Dartech_logo