Vývoj vizualizace HMI/SCADA

HMI/SCADA

Rychlé a intuitivní. Takové by mělo být každé rozhraní člověk-stroj (HMI/SCADA). Bohužel není tomu vždycky tak a proto se opíráme o naše nasbírané zkušenosti při vývoji vizualizace dosavadních procesů.

Požadavky zákazníků jsou však rozmanité a pokud tedy stávající řešení nevyhovuje, rádi probereme možné změny a budeme se maximálně snažit vyhovět těmto požadavkům.

Vizualizaci automatických procesů řešíme primárně operátorskými panely firmy Siemens, ale snažíme se získat povědomí i o variantách, které jsou dostupnější pro menší zákazníky. V případě rozsáhlejší automatizace již navrhujeme také nasazení nadstavbových systémů jejichž součástí je již také vizualizace procesu.

 

Dartech_logo